Norrelogowordtexttranspbaksida

Djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt

Respekt för djurens behov av naturligt beteende

Friska djur behöver inte antibiotika
 

Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär exempelvis att grisar ges ordentligt med strö, att kor går på bete sommartid och att våra djur har större ytor att röra sig på inomhus jämfört med övriga EU-länder. 
Inom hela EU är det förbjudet att kupera svansen på smågrisar, men Sverige är ett av få länder där lagen efterlevs. Tack vare större utrymmen och strö som sysselsättning undviker svenska grisuppfödare att deras grisar biter av varandras svansar. Svanskupering på lamm är inte heller tillåtet, men får ske i till exempel både Danmark och Tyskland.

Fixering av suggor är förbjudet i Sverige. I många andra länder är det tillåtet ungefär 160 dagar om året, bland annat under de perioder då suggorna diar sina kultingar.

Max åtta timmars transport

I Sverige tillåts max åtta timmars transport till slakteriet. EU-reglerna medger 14 timmar, vilket kan förlängas med ytterligare 14 timmar om djuren får en timmes vila för att vattnas.

Ingen slakt utan bedövning i Sverige

I Sverige är det lag på att alla djur som slaktas måste bedövas, det vill säga göras medvetslösa, innan de tappas på blod. Denna lag gäller inom hela EU, men det finns undantag för så kallad religiös slakt där djuret inte bedövas utan får halsen avskuren när det är vid fullt medvetande. I Sverige tillåts inga undantag och Sverige är ett av få EU-länder som helt förbjuder obedövad slakt. 

Eftersom flera EU-länder har en stor överproduktion av kött från djur som inte bedövats före slakt är det inte osannolikt att sådant kött importeras till svenska konsumenter. För trots att Sverige förbjuder slakt utan bedövning finns inget förbud mot import av mat som är oförenlig med svensk lagstiftning. 

Friska djur behöver inte antibiotika

Svenska bönder har genom förebyggande djurhälsoarbete och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av att använda antibiotika.
Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.
Enligt rapporten har Sverige den lägsta användningen av antibiotika inom EU. I Italien använder man 25  ggr mer än oss, i Tyskland 15 ggr mer och Danmark 3 ggr mer.

 

Fråga alltid när du äter på restaurang var köttet kommer ifrån.
Det har du rätt att göra.
Det säljs marginellt med svenskt kött från grossister till restauranger i dagsläget.
Det är enbart du som konsument som kan ändra på detta.
Ta reda på vad just DU stoppar i dig och tillåt inte att Du enbart är en del i någon annans kostnadsbesparing.
Lev väl!
Du gör det bara en gång.